Steun de Staatskrant

Voor de buurt, door de buurt

Staatskrant gaat door!

In juni heeft het bestuur van onze uitgever, Stichting De Staatskrant, bij de gemeenteraad gepleit voor steun aan Amsterdamse buurtkranten. Sommige kranten krijgen geld van wijkcentra of andere instellingen, andere niet. Het bestuur vindt dat een vreemde situatie. Om de gemeenteraad te laten zien dat er in de Staatsliedenbuurt, de Spaarndammerbuurt, de Hugo de Groot-/Frederik Hendrikbuurt en de Zeeheldenbuurt veel mensen zijn die de Staatskrant willen blijven lezen, roepen we iedereen op ons te steunen. Hoe meer mensen van zich laten horen, hoe duidelijker we de gemeente kunnen maken dat buurtkranten belangrijk zijn voor bewoners.

Wat kun jij doen als lezer?
  • Stuur een mail naar de Staatskrant en leg in een paar woorden uit wat de Staatskrant voor jou betekent.
  • Stuur een brief naar de Staatskrant, Van Limburg Stirumstraat 119, 1051 BA Amsterdam en leg in een paar woorden uit wat de Staatskrant voor jou betekent.
  • Word Vriend van de Staatskrant.
  • Stort een steunbijdrage op bankrekening
    NL25ABNA0470505788
    t.n.v. Stichting De Staatskrant.
De noodzaak van een buurtkrant De Staatskrant, de informatieve en kritische wijkkrant, is al ruim veertig jaar uw informatiebron over het wel en wee van de buurt en over de gemeente- of deelraadpolitiek. De productiekosten zijn gering: ongeveer 70.000,- waarvan de helft betaald wordt uit eigen (advertentie-) inkomsten. Nadat de welzijnsstichting (voor de buurt!) had besloten de Staatskrant niet meer te financieren, wordt de krant voor de rest betaald door verschillende buurtpotten van de gemeente en een particuliere donatie. Die financiering stopt ook. Elk evenwicht is zoek. De gemeente beschikt over maar liefst 315 voltijdbanen in de communicatie die elk gemiddeld 68.000,- kosten. Voor de helft van een communicatiebaan wordt het kritische tegenwicht de Staatskrant geproduceerd. En nu dreigt de krant te verdwijnen door het wegvallen van subsidie. Lokale journalistieke media controleren de macht van de gemeente die steeds groter wordt en zijn een samenbindend element voor de buurt. De communicatiekracht vanuit de gemeente (meer dan 315 ambtenaren!) wordt steeds groter. De tegenmacht zoals de Staatskrant wordt gekortwiekt en verdwijnt. De gemeente zendt met overmacht maar laat het tegengeluid verdwijnen. Voor zover zij al luistert wordt zelfs de mogelijkheid tot luisteren naar de burgers en kritische volgers onmogelijk gemaakt door financiering van lokale media te schrappen. Een kritisch tegengeluid is noodzakelijk en de gemeente is medeverantwoordelijk voor het voortbestaan ervan.
Dit is een samenvatting van het artikel Amsterdam Geeft Niet Om Lokale Media van Henk Asbreuk, voorzitter van Stichting De Staatskrant. Lees het gehele stuk op www.staatskrant.com.
v1.0
Bestgelezen buurtkrant van Amsterdam West