Welkom bij de Staatskrant, bestgelezen in Amsterdam West
De Staatskrant met nieuws voor de Staatsliedenbuurt, de Frederik Hendrikbuurt en de Hugo de Grootbuurt inclusief de Marcantibuurt, de Spaarndammerbuurt, de Zeeheldenbuurt/Silodam en de Houthaven
VRIEND WORDEN
U kunt uw waardering voor de Staatskrant tot uitdrukking brengen!
Maak jezelf Vriend van de Staatskrant.
BEZOEK-, POST- EN CONTACTADRES REDACTIE
Huis van de Buurt - Van Limburg Stirumstraat 119 - 1051 BA Amsterdam.
UW BUURTNIEUWS IN DE STAATSKRANT?
Contact en aanleveren (pers)berichten en agenda:
Aanleveren redactioneel materiaal (ook ingezonden brieven) tot een week voor verschijning.
UW ADVERTENTIE IN DE STAATSKRANT?
Voor meer informatie over adverteren in De Staatskrant kunt u bellen met 06-34499483 of contact opnemen via: .
Aanleveren advertentie­materiaal tot een week voor verschijning.
VER­SCHIJNINGS­DATA
Kijk hier wanneer de volgende editie verschijnt
VERSPREIDINGS­GEBIED
De Staatskrant wordt huis-aan huis bezorgd in de Staats­lieden­buurt inclusief GWL-terrein, de Hugo de Groot­buurt inclusief Marcanti­buurt en de Frederik Hendrik­buurt, in de Spaarn­dammer­buurt en in de Zee­helden­buurt en Silodam/­Hout­haven in Amsterdam West.
BEZORGKLACHTEN
Heeft u de Staatskrant niet ontvangen en u heeft geen NEE-NEE sticker op uw brievenbus? Neem contact op via (31)06-34499483.
UITGEVER
logo van Stichting De Staatskrant
De Staatskrant wordt uitgegeven door Stichting De Staatskrant.
SOCIALE MEDIA
GA VIRAAL